STREFY TRENINGOWE W KOLARSTWIE W OPARCIU O POMIAR MOCY

Home | news fabryka | STREFY TRENINGOWE W KOLARSTWIE W OPARCIU O POMIAR MOCY
STREFY TRENINGOWE W KOLARSTWIE W OPARCIU O POMIAR MOCY

STREFY TRENINGOWE W KOLARSTWIE W OPARCIU O POMIAR MOCY

O tym, jaka jest przewaga treningu na pomiarze mocy, pisałem już w osobnym artykule: Przewaga treningu na mocy
Wiecie już zatem, czym jest moc, dlaczego dokonujemy jej pomiaru w celach treingowych i jaka jest przewaga treningu opartego o pomiar mocy w stosunku do pomiaru tętna czy zakwaszenia.
Bardziej szczegółowo na ten temat opowiedziałem w osobnym artykule, zagłębiając się w szczegóły treningu interwałowego i jego wykonania bazując na pomiarze mocy i tętna: Kolarski trening interwałowy z zastosowaniem miernika mocy

Macie już zatem świadomość, że moc jest obiektywnie najlepszym wskaźnikiem do planowania i monitorowania przebiegu treningu czy zawodów kolarskich i triathlonowych.
By jednak tego dokonać, należy wyznaczyć dla każdego zawodnika konkretne wartości mocy, które powodują w organiźmie konkretne mechanizmy adaptacji. Wyznaczenie stref wartości mocy, w których zawodnik musi się poruszać, jest niezbędne, by ukierunkować Jego rozwój w kierunku poprawy danych cech, kluczowych w kontekście nadchodzących wyścigów czy celów sportowych.

Po licznych i wieloletnich badaniach, dr Andrew Coggan, uważany za największego eksperta w dziedzinie treningu na pomiarze mocy, wyznaczył 7 stref wysiłku w oparciu o tzw. moc progową (FTP):

O tym, czym jest moc progowa, jak ją wyznaczamy i do czego służy, pisałem już w osobnym artykule: Funkcjonalna moc progowa – jej znaczenie i metody wyznaczania
Po tym, jak ustalicie już moc progową, w szybki i łatwy sposób można wyliczyć graniczne wartości mocy dla każdej ze stref.

Strefy zostały podzielone w związku z fizjologicznym wpływem jazdy na danej intensywności na ciało człowieka, a tym samym adaptację do wysiłku, czyli poprawę parametrów wysiłkowych w odpowiedzi na trening. Każda ze stref ma swoje miejsce w planie treningowym, a ich stosowanie jest zależne od celów, jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację treningu:
Wpływ treningu na mocy na cechy fizjologiczne

Na podstawie powyższej tabeli łatwo można stwierdzić, że najefektywniejszą strefą treningową jest strefa 4. Prowadzi do podniesienia progu mleczanowego, poprawia ekonomię jazdy, wykorzystanie tłuszczy w celu pozyskania energii, zwiększa wytrzymałość i objętość włókien mięśniowych, jak i zwiększa wydolność calkowitą.
Nie jest jednak możliwe wykonanie treningu tylko i wyłącznie w strefie 4., gdyż czas pracy w tej strefie jest fizjologicznie ograniczony, jak i zbyt duża objętość treingu w tej strefie szybko doprowadzi do przemęczenia, a w skrajnym przypadku przetrenowania.

Po wyznaczeniu stref treningowych, dalszym zadaniem zawodnika lub jego trenera jest opracowanie planu treningowego w oparciu o strefy mocy i konkretne środki treningowe.
Następnie, kluczowym jest bieżące monitorowanie odpowiedzi organizmu na wykonany trening oraz okresowe badanie zmian mocy progowej oraz mocy szczytowych na określonych odcinkach czasu, które posłużą jako źródło informacji do planowania dalszego treningu i ewentualnych zmian w sposobie planowania.

Trening na pomiarze mocy, mimo iż początkowo wydaje się znacznie łatwiejszy w wykonaniu i planowaniu, wymaga znacznej pracy nad jego analizą, by w pełni wykorzystać potencjał zawodnika, jego zaangażowanie oraz posiadany precyzyjny sprzęt pomiarowy. Wykwalifikowany trener będzie wiedział, jak pokierować zawodnika do osiagnięcia zamierzonego celu, a pomiar mocy będzie dla niego doskonałym źródłem informacji i pozwoli na lepszą komunikację z zawodnikiem.

 

źródło: opracowanie własne

Leave a Reply

Your email address will not be published.